Wegener

 

Wegener vlagWegener, in 1903 gestart met een lokaal nieuws- en advertentieblad, is uitgegroeid tot een toonaangevend mediaconcern. Koninklijke Wegener NV is gespecialiseerd in kranten en multimedia.

De afdeling Huis-aan-huis kranten (WHK) met 1000 werknemers migreerde naar Microsoft Office 2003 met behulp van MEDIAplus.

 

Mevrouw Blauw, opleidings coördinator van de WHK-Academy vertelt over dit project:

"Zo'n 1000 mensen opleiden door bijna heel Nederland is een enorme klus. E-learning leek ons om meerdere redenen ideaal. De cursisten kunnen het materiaal in hun eigen tempo doornemen. De lessen kunnen vanuit elk locatie, zelfs thuis, worden doorgenomen. Ook is er een goede controle op de vorderingen van elke cursist."

 

Op welke manier werd gebruik gemaakt van MEDIAplus?

"In een aanvangstoets werd het bestaande kennisniveau van de medewerker bepaald. Onderwerpen die hij of zij goed beheerst, komen later in de training niet meer aan de orde. Elke medewerker kan dus een eigen instapniveau hebben. Hierna gaat het trainingsgedeelte van start. Dit duurt per applicatie tussen de 4 en 8 uur. Aan het einde van het traject wordt per applicatie een eindtoets afgenomen. Wij hebben gesteld, dat meer dan 80% van de vragen goed beantwoord moet worden om te kunnen slagen."

 

WHK Academy legde direct vanaf de start van het project veel nadruk op het stimuleren van deelname. Dit is juist bij een e-learning traject van groot belang. Vooraf kregen alle medewerkers een papieren handleiding thuisgestuurd. Deze beschreef niet alleen de technische omgeving, maar legde ook uit wat het doel van het opleidingstraject was. De medewerkers werden verder gestimuleerd de lessen thuis achter de computer te volgen. Op de zaak was natuurlijk ook mogelijk, maar de kans op afleiding is daar vele malen groter. Als beloning kregen alle medewerkers die geslaagd waren een certificaat én een Office 2003 licentie van het bedrijf. Hierdoor kunnen zij pakketten als Word of Outlook 2003 ook thuis legaal gebruiken.

 

Mevrouw Blauw over motivatie een coördinatie:

"De regiocoördinatoren zijn erg belangrijk. Zij rapporteren aan de manager van de medewerker, wanneer deze nog niet is gestart. Bij het succesvol afsluiten van het e-learning traject sturen zij de deelnemer een persoonlijk berichtje. Direcht daarna worden het certificaat en de Office licentie naar de leidinggevende gestuurd. Deze kan de uitreiking een feestelijk tintje geven, zodat de medewerker ook echt voelt dat de prestatie gewaardeerd wordt. Als extra stimulans wordt op ons intranet wekelijks vermeld hoeveel mensen geslaagd zijn."