Gemeente Amersfoort

 

Wegener vlagIn 2008 migreerde de gemeente Amersfoort met 1100 werknemers naar Microsoft Office 2007.

 

Tijdens 1 uur durende "kick-off" sessies werd door een docent van Office specialist de nieuwe werkplek gedemonstreerd en werd uitgelegd hoe de cursisten met MediaPlus kunnen gebruiken om Office 2007 aan te leren. Een e-learning quick reference card werd aan het eind van de sessie uitgedeeld. Deelnemers die niet zelfstandig wilden leren konden zich inschrijven voor een blended sessie.

 

De training begon met een aanvangstoets waarbij het ingangsniveau van de medewerker wordt bepaald. Aan de hand van het resultaat werd automatisch de training samengesteld, opdat men alleen getraind wordt in die onderdelen die men nog niet beheerst. De training bestaat uit een serie opdrachten die uitgevoerd moeten worden in de applicatie zelf. De informatie over de opdracht wordt gegeven in filmpjes waarin het onderwerp wordt uitgelegd. Deze filmpjes kunnen eindeloos bekeken worden. Na het trainen konden medewerkers een eindtoets doen.

 

In de vier maanden voorafgaand aan de migratie hebben reeds 426 medewerkers tenminste 2 of meer eindtoetsen met goed gevolg voltooid. Van de 90 key-usershebben er 68 een of meer trainingen voltooid. Mediaplus blijft gedurende een jaar beschikbaar zodat de overige deelnemers de cursussen ook kunnen voltooien. MS Office 2007 is eind oktober 2008 uitgerold zonder noemenswaardige problemen.